Select Page

Mesiac: január 2018

Podarilo sa mi nájsť šťastie

Nebudem sa podrobne zmieňovať o chybách ktoré som urobila. Stačí povedať, že som bola preťažená a mala som vyprahnutú dušu a môj manžel tiež. Nevedeli sme nájsť šťastie. Obaja sme niesli bremená, ktoré by stačili na potopenie manželstva, keby Boh nebol chcel inak…

Read More

Blaise Pascal

Hoci meno Blaise Pascal poznáte snáď najmä v súvislosti s Pascalovým zákonom a jednotkou tlaku, v skutočnosti bol tento geniálny matematik a fyzik hlboko veriacim človekom. Podobne ako aj ďalší známi špičkoví vedci, napríklad Isaac Newton či u nás Matej Bel.

Read More