Fritz Binde – V mene zákona

Čo je to za zákon? Je to zákon z vrchu Sínaj s jeho desiatimi neúprosnými prikázaniami, ktoré sú tvrdé ako skala. Sám Boží prst ich vpísal do kamennej tabule. Milý čitateľ, ty sa usmievaš ? Pozri však, ten istý zákon, aj keď nie v hebrejčine, napísal ti nezničiteľne a neodvratne do srdca ten istý Boh.

Read More