Manželstvo z môjho pohľadu

Prešlo ešte zopár rokov, kým som prijala Ježiša do svojho srdca, znovuzrodila som sa a modlitby sa stali súčasťou môjho života. Všetko to začalo počas štúdia v Bratislave na jednom z internátov. Bývala som na izbe s ďalšími kresťankami, hľadali sme Pána, modlili sme sa za našich spolužiakov a ako sa blížil koniec štúdia postupne častejšie aj za naše budúce zamestnanie a samozrejme špeciálne aj za našich budúcich manželov.