Mnohí znovuzrodení kresťania hovoria o jedinom zážitku, ktorý ich priviedol k viere a navždy zmenil ich životy. Vedia vám presne povedať deň a hodinu, keď sa rozhodli žiť pre Boha. To ja nemôžem. Moje obrátenie prichádzalo pomaly – ako výmena ročných období – a so silou ktorá ma stále pokoruje.

Nebudem sa podrobne zmieňovať o chybách ktoré som urobila. Stačí povedať, že som bola preťažená a mala som vyprahnutú dušu a môj manžel tiež. Obaja sme niesli bremená, ktoré by stačili na potopenie manželstva, keby Boh nebol chcel inak.

A predsa keď sa obzriem do tých najťažších čias vidím, že Boh prejavil svoju lásku a starostlivosť o nás. Ustavične vystieral ruky a hovoril: “Poďte ku Mne”.

Verím, že všetci v tomto živote niekomu ublížime. Ja som svojich prvých 40 rokov svojho života slúžila sebe. Moje obrátenie nebolo len emocionálnym zážitkom, bolo to vedomé premyslené rozhodnutie, ktoré zmenilo moje zameranie, smer, dušu, môj život! Boh sa dotkol môjho srdca. Nechcem však nikoho zavádzať. Potom nebolo všetko pokojné a ľahké. Pochopila som, že chce aby som najprv spoznala jeho. Nechcel aby v mojom živote boli iní bohovia – ani moja rodina, Nič.

Začala som prahnúť po Božom slove. Božie slovo je ako pokrm a čistá priezračná voda, ktoré naplnilo prázdnotu v mojom vnútri. Obnovilo ma. Otvorilo mi oči, uši, myseľ, srdce a naplnilo ma radosťou, lebo Božie slovo je živé. Chcem priniesť pravdu tým, ktorí uviazli v pasci klamstva a temna a povedať im, že Boh je tu, že je skutočný, že ich miluje bez ohľadu na všetko. Kedysi som verila, že cieľom života je nájsť šťastie. Už tomu neverím. Verím, že všetci dostávame dary od nášho Otca a že naším cieľom je obetovať jemu. On vie, ako chce aby sme ich použili. Jediným šťastím je nájsť Jeho.

Nájsť šťastie sa mi podarilo podľa svetských meradiel, ale to všetko bola bezvýznamná márnosť. Teraz mám radosť. Mám všetko čo som kedy chcela, o čom som snívala – lásku ktorá prevyšuje každú ľudskú múdrosť, ktorú dostávam postupne od Boha cez pravidelne čítané Božie slovo, vedomie, že mám odpustené hriechy, tie minulé a aj dnešný, ak ho v úprimnosti vyznám Bohu a oľutujem Božie slovo, ktoré mení môj charakter, čistí moju myseľ, modlitba ktorá viem že je vypočutá a veľa úžasných a nádherných ľudí okolo seba. Mám večný život lebo viem, že moje meno je napísane v knihe života. Viem odpustiť aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi, nebojím sa nikdy lebo viem že môj Boh je so mnou 24 hodín.

Pre toto všetko bohatstvo a ešte mnohé iné som najšťastnejší človek na tejto zemi. Chceš byť aj ty? Príď.

Mária Stará