Jeho vplyv môže byť hlboký – takmer zázračný. Slovo povzbudenie, ktoré smeruje od učiteľa k dieťaťu, dokáže zmeniť jeho život. Slovo povzbudenia od manžela alebo manželky, môže zachrániť manželstvo. Človek nikdy nevie, kedy nejaká chvála a niekoľko úprimných slov dokážu zásadne ovplyvniť niekoho život.

Povzbudzovať ľudí, znamená pomáhať im pri získavaní odvahy, ktorú by inak nemali – odvahu čeliť novému dňu, robiť to čo je správne, riskovať, prinášať zmenu. Jadrom povzbudzovania je hovoriť ľudom, že majú hodnotu. Keď pomáhame ľudom, aby sa cítili hodnotní, schopní a milovaní, často sme svedkami aj toho, že menia svoje okolie.

Ak ste rodič, tak máte zodpovednosť za povzbudzovanie členov svojej rodiny. Ak ste vedúci vo svojej práci, tak môžete dramaticky zvyšovať efektivitu svojho tímu – priamo úmerne s množstvom povzbudenia, ktoré dávate ľudom ktorých vediete. Ako priateľ, máte výsadu prinášať povzbudzujúce slová, ktoré môžu niekomu pomôcť vytrvať uprostred ťažšieho obdobia. Často sme vyberaví v tom, komu pomôcť a koho povzbudzovať. Hľadáme ľudí, ktorí sú takí ako my. Tak to ale nemá byť.

Počula som jeden príbeh o človeku, ktorý padol do jamy a nemohol z nej výsť. Ten príbeh je o tom, ako sa k nemu správali ostatní ľudia:

Keď šiel okolo subjektívny človek, povedal: “súcitim s tebou, chudákom spadnutým.”

Farizej povedal: “iba zlí ľudia padajú do jám.”

Matematik vypočítal, ako ten človek padol do tej jamy.

Novinár chcel exkluzívne práva na príbeh človeka, ktorý bol v tej jame.

Fundamentalista povedal: “zaslúžiš si byť v jame.”

Kalvinista povedal: “ak by si bol spasený, nikdy by si nepadol do tej jamy.”

Charizmatik povedal: “len začni vyznávať, že nie si v jame.”

Realista prišiel tiež a povedal: “takže takto vyzerá jama.”

Geológ mu povedal, aby si cenil rozvrstvenie hornín v tej jame.

Daňový pracovník sa len spýtal , či mal povolenie vykopať jamu.

Sebaľutujúci človek mu povedal: “ešte si nič nevidel, kým si nevidel moju Jamu.”

Optimista povedal: “všetko by mohlo byť ešte horšie.”

Pesimista povedal: “všetko bude ešte horšie.”

Keď Ježiš zbadal toho muža, naklonil sa dole k nemu, chytil ho za ruku a vytiahol ho z tej jamy.

Aj ja som sa jedného dňa ocitla v “jame”, chytila som tú mocnú podanú ruku, pochopila som, že zomrel aj za mňa, že bol a stále je tu, pre ľudí. Vždy chcem ma na mysli, že Boh miluje všetkých a my sa potrebujeme k iným správať tak, akoby sa k nám správal Ježiš. Potrebujeme ich povzbudzovať, aby boli ľuďmi, ktorými ich Boh chce mať.

Verím tomu, že hlboko v srdci, sa všetci chceme stať ľuďmi, ktorí prinášajú povzbudenie. Chceme pridávať iným hodnotu a nie ich o ňu oberať.

Všetci sa môžeme stať ľuďmi povzbudenia. Nemusíme byť bohatí. Nemusíme byť geniálni. Nemusíme mať ohromnú charizmu a nemusíme mať ani úplne zvládnuté. Stačí ak sa budeme zaujímať o ľudí a budeme ochotní začať. Nemusíme spraviť nič veľké ani výnimočné. Tie malé veci, ktoré môžeme robiť každý deň, majú potenciál mať omnoho väčší vplyv, ako si vieme predstaviť.

A nezabudnite na tento citát spolu so mnou, ktorý milujem: 

“Očakávam, že týmto svetom pôjdem iba raz. Preto čokoľvek dobré, čo môžem spraviť alebo akákoľvek láskavosť, ktorú môžem preukázať ktorémukoľvek inému stvoreniu – chcem to spraviť hneď. Nechcem to odkladať na neskôr alebo zanedbať, pretože touto cestou už viac nepôjdem.”

Mária Stará


Zdroj: Revolúcia lásky – Joyce Meyer