19. sep - 25. sep 2022
Utorok

17:30

Spoločné modlitby

Štvrtok

18:00

Bohoslužba

Moderné hrané piesne a zrozumiteľný výklad Biblie.

Piatok

V spolupráci s @krestanskespolocenstvonovezamky

Nedeľa

10:00

Bohoslužba

Moderné hrané piesne a zrozumiteľný výklad Biblie.

Nadchádzajúce udalosti
23. sep 2022

V spolupráci s @krestanskespolocenstvonovezamky